Publiekswandelingen, cursussen, kinderactiviteiten, natuurwerk, onderzoek, regioplannen, ruimtelijke ontwikkelingen, ...

Publiekswandelingen

Iedere maand organiseert Rotta op zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een publiekswandeling in het eigen werkgebied. Hiermee bedoelen we een natuurwandeling, begeleid door een ervaren natuurgids, in het Rottemerengebied of in de aanliggende gemeenten. Dat kan zijn in het Lage- of Hoge Bergsche Bos, de Wiebertjes, de Bleiswijkse  Zoom, langs de Zevenhuizerplas,  door de Nessepolder of door de nieuw ingerichte Eendrachtspolder. Maar ook af en toe door het Schiebroeksepark, of misschien wel door een woonwijk. In de zomermaanden is er elke vrijdagavond, vanaf eind juni tot begin september een rondleiding door en om het Koornmolengat, een natuurgebied dat alleen toegankelijk is onder leiding van een natuurgids van Natuur- en Vogelwacht Rotta. De gids kan u van alles vertellen over de natuur, dus over de flora en de fauna, maar ook over het landschap en de ontwikkelingen die er gaande zijn. We gaan op zoek naar vogels, planten, paddenstoelen en insecten (vlinders), of naar (sporen van) zoogdieren, afhankelijk van het seizoen en van de mogelijkheden. Er is altijd veel te ontdekken en te beleven in de natuur, ook dicht bij huis. Als er kinderen meelopen zal de gids zeker zijn/haar best doen hen er actief bij te betrekken. De excursies zijn gratis en opgave vooraf is niet noodzakelijk. Ook bij minder mooi weer gaan ze gewoon door. Daarom is, zeker in het winterseizoen, warme waterdichte kleding en schoeisel zeer aanbevolen.
Voor vertrekplaatsen of afwijkende vertrektijden, zie onze digitale Agenda.
Vragen of meer informatie over de publiekswandelingen

Cursussen

Rotta verzorgt elk jaar een of meer cursussen. Een cursus die we al ruim 30 jaar geven is: Vogelherkenning voor beginners. Deze cursus omvat 6 avonden, die voor zowel leden als niet-leden toegankelijk zijn. Bij de cursus hoort een prachtig ‘full-color’ cursusboek dat bij de prijs voor de cursus is inbegrepen. Rotta-leden hebben korting op het cursusgeld. Tijdens deze cursus maak je kennis met een groot aantal vogels die in onze omgeving voorkomen. Het gebruik van verrekijkers, het leren onderscheiden van vogelgeluiden en de vogeltrek komen ruimschoots aan bod. Ook wordt aandacht geschonken aan de vegetatie waarin de vogels voorkomen. Deze vegetatie is per soort bepalend voor de broedgelegenheid en het vinden van voedsel. Bij de cursus behoren ook excursies in diverse gebieden in de directe omgeving. Elke cursusavond wordt gevolgd door een excursie op de zaterdagmorgen erna. Afhankelijk van vraag en mogelijkheden worden er in Trefpunt Rotta regelmatig ook nog andere cursussen georganiseerd, zoals over vlinders, paddenstoelen enzovoort.
Vragen of meer informatie over de cursussen

Werkgroep Rotta Jeugd

De werkgroep Rotta Jeugd heeft als doel om samen met kinderen te genieten van de natuur. We willen met hen de natuur beleven, ervaren en ontdekken, met alle zintuigen. Als het maar even kan gaan we - weer of geen weer - naar buiten. Met enthousiaste begeleiders gaan de kinderen op een gezellige en ongedwongen manier op pad. Alleen bij heel slecht weer of bij speciale activiteiten hebben we een binnenprogramma in het Trefpunt.

De Rotta Rangers (7 t/m 12 jaar) hebben iedere maand hun eigen excursie met een thema dat past bij het seizoen. Met o.a. zoekkaarten, loeppotjes, schepjes of verrekijkers wordt het betreffende thema nader uitgewerkt. We draaien met de Rangers zowel ’s morgens als ’s middags hetzelfde programma.  

Eén keer per kwartaal gaan we met de Rotta Kapoentjes (4 t/m 6 jaar) op stap. Zij nemen hun eigen begeleider mee. In kleine groepjes gaan we op struintocht. De kinderen genieten volop en hun begeleidende (groot)ouder niet minder. ‘Geen thema, gewoon lekker banjeren.' 
Aanmelding, vragen of meer informatie over de kinderactiviteiten 

Natuurwerk

Vrijwilligers van Rotta Natuurwerk werken al 30 jaar in de natuurgebieden van het recreatieschap Rottemeren, maar soms ook bij particulieren. Wij werken volgens een werkplan dat jaarlijks in gezamenlijk overleg wordt vastgesteld. Het werk bestaat uit riet maaien, wilgen knotten, nestkastenbeheer, natuurpaden-, oeverzwaluwwanden- en houtrillenonderhoud, natuurlijk bos- en hakhoutbeheer. Het meeste werk gebeurt met handgereedschap. Voor sommige werkzaamheden wordt er wel motorisch gereedschap gebruikt, maar dan alleen door enkele daarin gespecialiseerde mensen. In onze groep zijn zowel mannen als vrouwen actief bezig in de natuur, weer of geen weer, wij gaan altijd op pad. Iedereen doet in goed overleg wat hij of zij aankan, er is geen werkdruk. De prettige onderlinge sfeer wordt door allen als belangrijk ervaren. Als afsluiting van het winterprogramma gaan we in april met elkaar een dag op excursie naar een andere natuurclub in de provincie. Wij zijn actief op iedere eerste zaterdag in de maanden september tot maart, van 09.00 tot 13.00 uur en op alle donderdagen vanuit Trefpunt Rotta van 09.00 tot 13.00 uur.
Vragen of meer informatie over natuurwerk

Inventarisatie en onderzoek

De werkgroep Rotta Onderzoek bestaat uit mensen die mede het veldwerk uitvoeren en een aantal coördinatoren voor enkele specifieke soortgroepen. We werken nauw samen met de landelijke publieke gegevensbeherende organisaties (PGO’s) zoals de Nederlandse Mycologische Vereniging, de Zoogdiervereniging, FLORON, Sovon, de Vlinderstichting, etcetera. Het veldwerk wordt uitgevoerd volgens landelijke protocollen zodat de verzamelde gegevens gestandaardiseerd zijn en voor verder wetenschappelijk onderzoek, ook door derden, bruikbaar zijn. Voorbeelden van door ons uitgevoerd onderzoek zijn: planteninventarisaties, nachtvlinderonderzoek, vleermuis- en muizenonderzoek, braakballen pluizen om prooidiergegevens te verzamelen, broedvogelmonitoring (BMP), paddenstoeleninventarisaties, dagvlindertellingen, roofvogel- en uilenmonitoring, en watervogeltellingen. We houden nauw contact met diverse andere werkgroepen binnen de vereniging en zijn een gewaardeerde gesprekspartner voor gemeenten en andere publieke en particuliere instellingen. Om een waardevolle bijdrage aan het werk van deze groep te kunnen leveren is geen grote kennis van de natuur nodig, al doende leer je. Onze ervaring is dat mensen met belangstelling voor de natuur en enige leergierigheid al snel in de groep opgenomen worden en in korte tijd uitgroeien tot waardevolle onderzoekers. Resultaten van ons onderzoek worden gepubliceerd in Aves Visum, op de website en via Facebook. Regelmatig verschijnen ook meer uitgebreide onderzoeksverslagen, zowel digitaal als op papier. Ook gebruiken we het landelijk portaal rotta.waarneming.nl om onze waarnemingen vast te leggen. De door ons verzamelde resultaten worden onder andere lokaal gebruikt door Rotta Natuurwerk, Recreatieschap Rottemeren, de GZH, de gemeente Lansingerland en projectontwikkelaars. Daardoor kunnen ze meer rekening houden met de flora en fauna bij hun plannen en werkzaamheden. Ben je nieuwsgierig geworden naar ons werk, neem dan contact op met één van de coördinatoren van deze werkgroep. Ook als je zelf actief een onderzoek uit wil voeren naar een bepaalde soortgroep horen we graag van je. Voor vragen of nadere informatie over Rotta Onderzoek, klik hier.

Regioplannen, ruimtelijke ontwikkelingen

Ons werkgebied omvat het grootste deel van het stroomgebied van de Rotte. We hebben te maken met drie gemeenten namelijk Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam (de Noordrand). Dat is een groot gebied waarin heel veel gebeurt. De werkgroep houdt de ruimtelijke  plannen die de gemeentelijke, regionale, provinciale en soms ook landelijke overheden  met grote regelmaat op tafel leggen nauwlettend in de gaten. Die plannen hebben dikwijls enorme invloed op de leefomgeving en dan denk ik vanuit ons perspectief in de eerste plaats aan de leefomgeving van dieren en planten. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe A13/A16. Door deelname aan klankbordgroepen, zitting in diverse commissies, betrokkenheid bij de politiek en overleg met overheids- en beheer-instanties proberen we waar nodig invloed uit te oefenen op de ruimtelijke ontwikkelingen. Een van de belangrijkste aandachtspunten daarbij is het in standhouden en zo mogelijk verbeteren en uitbreiden van ecologische verbindingszones in ons dichtbevolkte en volgebouwde deel van de randstad. Maar ook natuurvriendelijke oevers en bloeiende bermen zijn veel voorkomende gesprekspunten in de contacten met onze overheden. Niet veel mensen zullen dit het meest favoriete deel van de Rotta-activiteiten vinden, het is dikwijls taai werk, er gaat langere tijd overheen voordat eventueel resultaat zichtbaar wordt en soms is er helemaal geen resultaat. Maar trouwe lezers van de rubriek “Ruimtelijke Ontwikkelingen” weten dat er af en toe toch wel successen behaald worden, al zou je soms meer willen. Dat zorgt er zeker voor dat we er de moed in houden. Eén ding staat wel vast: je bent in deze werkgroep niet gauw uitgewerkt! De werkgroep bestaat al geruime tijd uit drie vaste krachten, die elk een eigen regio behartigen en/of specialiteit hebben. I.v.m. de plannenmakerij rond de A13/A16 zijn momenteel nog meer leden actief betrokken en neemt aan elk ‘gebiedstafeloverleg’ van dat project een vertegenwoordiger van Rotta deel.
Vragen of meer informatie over de werkgroep regioplannen

Activiteiten voor leden

Ledenexcursies

Eenmaal per maand wordt er voor Rotta-leden een excursie georganiseerd. Deze excursie is altijd op een zaterdag aan het eind van de maand en begint om 8.00 uur ergens op een afgesproken verzamelplaats. Om een uur of vijf is iedereen weer thuis. Er wordt zoveel mogelijk met elkaar meegereden en de vervoerskosten worden gedeeld.  Deze excursies zijn wat verder van huis, maximaal zo’n honderd kilometer van het Trefpunt. Er wordt hoofdzakelijk gevogeld. Er is alleen een routegids. Meestal is er wel een deelnemer bij die iets meer weet dan de gemiddelde Rotta-ganger. Bij deze excursies is het aan te raden een vogel-, een planten- en een paddenstoelenboekje mee te nemen. Doel van deze excursies is:

  • Het vergroten van kennis over de natuur en de eigen omgeving.
  • Versterking van het clubverband.
  • Leden leren elkaar beter kennen en ontmoeten elkaar eens in een andere setting. Men helpt elkaar met determineren en samen zie je en hoor je meer.
  • Er vindt uitwisseling plaats van natuurervaringen en natuurbelevingen.

Actuele berichten over komende excursies vind  je in Aves Visum en in de Agenda.
Vragen of meer informatie over excursies voor leden

Ledenavonden

Iedere vierde dinsdagavond van de maand is het Trefpunt geopend voor ieder lid van onze vereniging, voor het bijwonen van een informatieve lezing.
Vaak wordt de avond verzorgd door een lid van een van de werkgroepen, die iets vertelt en laat zien over interessante zaken in ons werkgebied, zoals natuurbeheer, of natuuronderzoek met betrekking tot zoogdieren, vogels, flora, paddenstoelen enz. Maar ook reisverslagen van leden naar soms verre oorden komen aan bod, waarbij de natuurbeleving voorop staat, maar soms ook de lokale cultuur aandacht krijgt. Bij uitzondering wordt wel eens aan mensen van buiten Rotta gevraagd iets te vertellen over de natuur in onze omgeving of elders. Dit kan zijn waterbeheer, aanleg van natuurvriendelijke oevers maar ook ruimtelijke ordening projecten, zoals de aanleg van wegen, recreatiegebieden en bouwprojecten, die van invloed zijn op onze natuur en leefomgeving. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur, de presentatie start om 20.15, de avonden zijn vooral ook bedoeld als ontmoetingsgelegenheid voor onze leden. Actuele informatie over de eerstvolgende ledenavond vind je in de Rotta Nieuwsflits en in de Agenda.

Promotie en overige activiteiten in het Trefpunt

Promotie

Het Rotta Promotie team brengt regelmatig het werk van Rotta door middel van een stand op braderieën en bij andere openbare evenementen en gelegenheden onder de aandacht van het publiek. Ook op open dagen in Trefpunt Rotta.

Workshops

Vrijwel ieder seizoen wordt er in het Trefpunt een workshop georganiseerd, zoals bijvoorbeeld mandenvlechten, vogelfotografie, natuurfotografie, enzovoort.

Exposities

Exposities van door de natuur geïnspireerde kunst zijn inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement geworden in het Trefpunt.

Open imkerijdagen

‘Huisimker’ Johan van Imkerij De Moerbei organiseert jaarlijks een open imkerijdag in en om zijn bijenstal achter Trefpunt Rotta.
Zie ook: www.imkerijdemoerbei.nl

Rotta Varia

Onder deze noemer wordt regelmatig (meestal de tweede zaterdagmiddag van de maand) een activiteit in of om het Trefpunt georganiseerd. Afhankelijk van het seizoen en het weer kan dit een binnen- of buitenactiviteit zijn, een informatiemiddag over een specifiek onderwerp, een thema-wandeling of fietstocht, alles is mogelijk. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom bij de coördinator van Rotta Varia.

Nestkasten bouwen

Regelmatig zijn één of meerdere vrijwilligers bezig met het bouwen van nestkasten voor allerlei vogels en in allerlei soorten en maten. Ook vele soorten voederhuisjes en vlinderkasten zijn er gemaakt en op voorraad. Zelfs aan specifieke aanvragen voor bepaalde nestkasten kunnen we voldoen, zoals steenuilenkasten, bosuilenkasten, mussenflats, insectenhotels enzovoort. Voor de Rotta-Rangers zijn in de afgelopen jaren bouwpakketten gemaakt voor koolmeeskasten, insectenhotels en voederhuisjes. Ook hebben vrijwilligers van Rotta op verzoek van (bouw)bedrijven en/of ecologische adviesbureaus in de afgelopen jaren meerdere slechtvalkkasten, gierzwaluwkasten, vleermuiskasten en grote insectenhotels gemaakt. Bij dergelijke (grote) projecten vragen we, naast vergoeding van de materiaalkosten, ook een donatie voor de verenigingskas, voor al het vrijwilligerswerk. De opbrengst  van de verkoop van nestkasten en dergelijke en van de verkooptafel in het Trefpunt komt volledig ten goede aan de exploitatie van ons verenigingsgebouw, annex natuurcentrum, Trefpunt Rotta.
Vragen of meer informatie over nestkasten bouwen