Dit natuurreservaat is het laatste stukje moerasveen in de Tweemanspolder. Het is slechts gedeeltelijk ontveend en is ook niet drooggelegd. Wilgen, elzen en essen, afgewisseld door onder andere berken, lijsterbes en hop omzomen de sloten en vennen in dit broekbos.

Er zijn vele soorten watervogels, waaronder een kolonie aalscholvers en het is een belangrijke rustplaats voor verschillende soorten reigers. De flora in het gebied is zeer divers en het is een paradijs voor insecten, muizen en marterachtigen. Rotta voert het natuurbeheer uit in het Koornmolengat.

Het Nessebos is een rustig en natuurlijk gebied aan de rand van Ommoord waar je kunt genieten van poldernatuur. Het is een afwisselend geheel van bos, water, moeras en grasland. Om het natuurlijke karakter van het bos te versterken én om te zorgen dat het bos niet dichtgroeit, wordt het open gebied regelmatig begraasd door een schaapskudde en verricht Rotta periodiek onderhoud in het bosgedeelte.

Park de Polder is een park in de polder onder de aanvliegroute van het vliegveld 'Rotterdam The Hague Airport'. In het ontwerp van het park is de oorspronkelijke verkaveling in stand gebleven. Hierdoor blijft de polder herkenbaar. Het park vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen de Vlinderstrik en het toekomstige Triangelpark. Doordat het gebied een ongestoorde ontwikkeling heeft doorgemaakt is de natuurwaarde sterk gestegen mede dankzij het aansluitende gedeelte van Wilderszijde dat de status heeft van 'tijdelijke natuur'. Dichtbij het park wordt op een aantal kavels olifantsgras geteeld.

Naast wandelen en struinen is het mogelijk om op een bankje te genieten van de grote diversiteit die het park te bieden heeft. Een mooi fietspad, omzoomd door knotwilgen, zorgt in de toekomst voor aansluiting op het Polderpad tussen de Rotte en de Schie.

De geometrische vorm van de Wiebertjes is een uiting van landschapskunst: een laaggelegen moerasachtig stuk grond, doorsneden door sloten in een ruit- of 'wiebertjes'patroon. De landjes tussen de sloten zijn op verschillende hoogten afgegraven zodat er variatie in de begroeiing is.

Voor allerlei watervogels is dit een ideaal broedgebied. Rotta maait op een aantal van deze landjes twee keer per jaar het riet om er meer biodiversiteit te verkrijgen. Ook de houtril langs het pad en de broeihopen zijn aangelegd om het aantal soorten flora en fauna te vergroten.