Met 'Ontdek Natuur' ontdek je Natuurgebieden en Natuurprojecten waar Rotta nauw bij betrokken is. Het gebied of het project is kort beschreven met de locatie en een verwijzing naar meer informatie.

Natuur- en Vogelwacht Rotta helpt eigenaren in het buitengebied om hun erf aantrekkelijk te maken voor vogels door:

  • erfscans uit te voeren en adviezen te geven om het erf geschikter te maken;
  • een cursus Erfvogels voor erfeigenaren;
  • eventueel te helpen bij de verbeteringen.

Lees meer >