Uiteindelijk waren het 30 kinderen, die het aandurfden om op zaterdag 11 maart bij Rotta de verrassende natuuropdrachten in groepjes te gaan uitvoeren; ze hebben er bepaald geen spijt van gehad!

In HET TREFPUNT werd een tipje van de sluier opgelicht. Daarna vertrokken we naar de Inktzwamplaats, ons tijdelijke ‘zenuwcentrum’. Vandaaruit werd de groep in drieën gesplitst.

 

Dit wordt mijn eigen compositie © Yvonne Langendoen

 

Even lauw badderen en klaar © Elianne Hulst

Wat een schitterend eindresultaat! © Carlo Schep

Bij ‘een eigen kunstwerk van natuurlijk materiaal maken’ was de zon hard nodig: Voor voldoende licht, maar ook voor UV (Ultra Violette)-stralen. De warmtestralen van de zon zijn zeker ook aangenaam als je buiten bent. Het was best een ingewikkelde klus, maar onder begeleiding van Ketura en Carlo is het gelukt.

Op lichtgevoelig papier gingen de kinderen met allerlei natuurmateriaal, zoals bladeren, takjes, rietpluimen, e.d. een eigen schilderij maken. Ze maakten eerst op een tafel een proef-compositie van wat ze in de natuur gezocht hadden. Op dat speciale papier, dat in een lichtdichte verpakking zat, wordt hun definitieve compositie gelegd. De Uv-straling van de zon gaat nu z’n werk doen. Het geelgroene papier verkleurt van lichtgroen naar donkergroen tot grijs. Dan is de belichting verzadigd en is het tijd om te spoelen; eerst in handwarm water. Door de warmte lost het niet belichte deel op het bijzondere papier op en zorgt ervoor dat het belichte deel verkleurd naar blauw. Met koud water wordt er dan nagespoeld.

Kijk maar goed naar de gemaakte foto’s, dan is het een stuk duidelijker.

Het was een bijzonder verrassende natuuropdracht. Je kunt je kunstwerk ook inlijsten.

Hebben jullie alles gevonden? © Ton Kerver

Bij Ben was er ’s morgens een zoekopdracht naar enkele voorbeelden uit de natuur. Op een picknick-tafel had hij wat neergelegd, zoals een rietpluim, een takje met korstmos, een takje van een populier, het jonge blad van fluitenkruid en het nieuwe blaadje van hondsdraf.

De Rangers mochten er even goed naar kijken en gingen deze ‘natuurtjes’ in de buurt zoeken. Ze mochten – indien nodig - één keer terugkomen om nog even goed te kijken. Daarna werd de oogst samen bekeken en vertelde Ben er van alles over.

En....wat zien jullie allemaal? © Elianne Hulst

De derde natuuropdracht was alvast een warming-up voor zaterdag 8 april 2017 namelijk [Vroege] Vogels Kijken. Bewapend met verrekijker en een algemene Vogelzoekkaart liep ieder groepje een rondje langs het water en langs een bomenstrook. Sommige Rangers hadden eerder meegedaan met de Landelijke Tuinvogeltelling. We hadden nu een Algemene Plaatselijke Vogeltelling voor ogen, maar we zagen zoveel vliegen dat het noteren erbij inschoot.

Ieder groepje heeft z’n eigen vogels voorgeschoteld gekregen. Verreweg de meeste soorten vonden we terug op de Vogelzoekkaart: alleen de ‘kerosine vinken’ (vliegtuigen) stonden er niet op.

Enkele vogel-topattracties:

  • Twee futen, die aan het baltsen waren en later een mooie paringsshow weggaven.
  • Het geroffel van de grote bonte specht; even later stak hij golvend het water over.
  • Een fotogenieke torenvalk, die speciaal voor ons hoog in een boom poseerde.

Arie, onze vogelaudio-expert, wees ons onder andere op de zang van de tjiftjaf en de zwartkop. allebei net terug van weggeweest. Echt, we hadden een mooi vogellijstje kunnen maken. Toch even wat namen: gaai, kraai, ekster, houtduif, koolmees, tjiftjaf en zwartkop en in het water: meerkoet, waterhoen, grauwe gans, aalscholver, fuut, enz……… Sommige houtduiven en kraaien hadden nestmateriaal in hun snavel.

Catolien laat zien hoe een pimpelmees een nestje bouwt © Marian Krispijn

Waar gaan we het nestje bouwen? © Elianne Hulst

Maar ook onze Middag-Rangers hebben een vogelnest gebouwd.

‘Doe als een vogel en probeer een vogelnestje te bouwen en gebruik dan alleen duim en wijsvinger van één hand; zo doet een vogel het ook met z‘n snavel. Bouwen kan op de grond of in een warrige struik of boompje. Zoek zelf takjes, blaadjes, mos en ander nestmateriaal en ga aan de slag.’

Catolien liet ook een filmpje zien van een pimpelmees, die in een nestkastje aan het klussen was; zie http://www.speeltech.nl/hoe-bouwt-een-vogel-zijn-nest/ met een stress-muziekje op de achtergrond.

Een half uur is te kort om een nest te bouwen. Toch hebben onze Rangers er mooie nestjes van gemaakt. Deze leuke lenteopdracht gaan we in 2018 zeker nog eens overdoen.

Isis en Tessa hebben van oude vogelbladen thuis nog een mooie vogelcollage gemaakt: leuk!

Begeleiders, fotografen en het gaststel in HET TREFPUNT hartelijk bedankt. Sorry voor het ‘vervuilen’ van de vloer ;-).

Misschien tot zaterdag 8 april bij ‘Vroege Vogels Kijken’.

Verslag Gert Jansen.

Springend over een 'kolkende' beek! © Ton Kerver