Gids: Aria van Ballegoie. Aantal deelnemers : 18. Het Nessebos is het enige stukje land in de wijde omgeving dat niet is afgegraven voor de winning van turf...

Het veen heeft namelijk een zeer slechte verbrandingswaarde. Het gebied is alleen toegankelijk voor wandelaars. Er geldt een hondenverbod. Er is geen bezoekerscentrum en er zijn geen horecamogelijkheden. Het beleid is : natuurgerichte recreatie. Het GZH wil er een afwisselend geheel van bos, water, moeras en grasland van maken. In dit gebied staan honderden Berken en honderden Elzen dicht op elkaar. Rotta Natuurwerk heeft het één en ander al uitgedund en van de omgezaagde stammetjes houtrillen gemaakt. Deze rillen zijn een zeer belangrijke schuilplaats voor kleine dieren . De insecten die er hun toevlucht in hebben gezocht vormen een belangrijke voedselbron voor vogels. Ook geven de rillen een goede nestgelegenheid voor vogels. Er staat veel pitrus, u weet wel, die plant die gebruikt werd voor oliepitten. Doordat er altijd veel Koeien op hebben gelopen is de grond erg voedselrijk, dus er is weinig diversiteit in vegetatie.

Martin Oosthoek, onze schaapherder, laat er perceelsgewijs zijn Schapen grazen. De Schapen eten de snel groeiende grassen, maar de kruiden laten ze staan. De bedoeling is om de grond wat schraler te maken zodat je wat meer diversiteit krijgt in vegetatie. M.i. lukt dit niet zo erg. Je kunt hier Vossen en Konijnen tegenkomen. Vermeldenswaard is de prachtige, knalgele Spaanse Aak. Achter de bijenkasten van het Ambrosiusgilde staat een oud wilgenbos. Veel van die bomen zijn dood en gaan nog dood door de watermerkziekte. Dit vrijwel dode bos trekt veel vogels aan, m.n. Spechten. Iemand heeft er een walnotenboom geplant. Deze boom kan er natuurlijk ook gekomen zijn doordat één of ander dier er een walnoot verloren heeft.

We lopen naar de Zevenhuizerplas ( ZHP). Elke vogelsoort heeft er een plekje : midden op de plas zitten duizenden Smienten, de Kuifeenden zitten bij het sportcentrum, de Tafeleenden zitten in de tegenovergestelde hoek, de Meerkoeten zoeken het zo’n beetje langs de randen van de plas. De Ganzen zitten overal : op het land, in de lucht en in het water. Langs de oevers groeit Riet. Dit Riet zuivert het water. Het Riet wordt gemaaid maar het maaisel blijft liggen. Dit maakt de grond voedselrijk waardoor de vegetatie verarmt. Het afvoeren van het maaisel is een zeer kostbare zaak en …….. de centjes zijn op.

Gezien en gehoord, dus gescoord: Kraaien, Houtduiven, Gaaien,Winterkoning, Roodborst, Staartmees, Spechten en nog wat klein spul, ik heb niet alles genoteerd, Smienten, Kuifeenden, Meerkoeten en allerlei soorten Ganzen. Niet erg spectaculair , maar wel leuk. Aria is een zeer deskundige enthousiastelinge of een enthousiaste deskundige. Ze heeft een zeer goede thuiswedstrijd in haar eigen thuisland gespeeld. Onze dank daarvoor.