Natuur- en Vogelwacht Rotta, hierna te noemen Rotta, is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens onderdeel uitmaakt van het recht op privacy. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelwijze van Rotta is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht is.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)

Persoonsgegevens worden door Rotta verwerkt ten behoeve van:

  • Ledenadministratie, inclusief het innen van contributie en verspreiding van ledeninformatie waaronder het verenigingsblad Aves Visum
  • De ledenadministratie van de jeugdactiviteiten; Rotta Rangers en Rotta Kapoentjes. Persoonsgegevens van deze doelgroep worden uitsluitend na schriftelijk akkoord van de betreffende ouders/verzorgers verwerkt.
  • E-mailadressen van belangstellenden (nieuwsbrief) en vrijwilligers.

2. Beveiligingsniveau

Rotta beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot data en servers.

Indien u toch denkt te kunnen vaststellen dat misbruik is gemaakt van bovengenoemde data, dan kunt u contact opnemen met het onder punt 4 genoemde secretariaat.

3. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze vereniging heeft, kunt u per e-mail (via het onderstaande adres) een verzoek tot inzage de mogelijkheid in uw persoonlijke gegevens indienen bij het secretariaat.

Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

4. Contactgegevens

Vragen en verzoeken over de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Natuur- en Vogelwacht Rotta
Peter Wienbelt, secretaris
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

5. Aanpassen privacy statement

Rotta behoudt zich het recht voor deze Verklaring Gebruik Persoonsgegevens aan te passen. Wijzigingen zullen op de website (www.rotta-natuur.nl) worden gepubliceerd.