Om te komen tot het Ontwikkelplan voor de Rottemeren is een cruciale fase aangebroken. In de afgelopen maanden hebben er een aantal klankbordbijeenkomsten en expert-meetings plaatsgevonden, waaraan, naast andere al dan niet commerciële belanghebbenden, ook individuele Rotta-leden en de Alliantie groenblauwe Rotte (AgbR) hebben deelgenomen.
Op basis van die bijeenkomsten en analyses van het gebied heeft het Recreatieschap Rottemeren een aanzet van de uitgangspunten opgesteld voor dat ontwikkelplan. Zie hieronder de belangrijkste voor wat betreft de belangen van de natuur en het landschappelijke karakter in dat plan.
 
 
Op een in november georganiseerde inloopavond hebben we - Rotta en de AgbR - hierop gereageerd en daarnaast hebben we onze op- en aanmerkingen schriftelijk kenbaar gemaakt. Rotta heeft, net als de andere organisaties binnen de AgbR, vanuit haar eigen specifieke deskundigheid en belang gereageerd en daarnaast de AgbR een overkoepelende reactie.
Wil je meer lezen over de vorderingen van het Ontwikkelplan Rottemeren, kijk dan ook op de website www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten en je kunt je ook inschrijven voor de nieuwsbrieven van de Alliantie GroenBlauwe Rotte op de website www.alliantiegroenblauwerotte.nl.
 
Koornmolengat © Arend Hoogeveen