De eerste ledenavond na de vakantieperiode stond geheel in het teken van toezicht en handhaving van natuur en oppervlaktewaterkwaliteit. Voor de organisatoren was het toch nog een beetje spannend hoeveel belangstellenden zouden binnenlopen, maar dat viel alleszins mee. De stoelen werden bezet door een stuk of dertig, veelal vertrouwde gezichten en een enkele nieuwkomer.
 
 
Het kassengebied vergt veel aandacht © Hoogheemraadschap van Delfland
Om acht uur trapte Robbert Ballings van Hoogheemraadschap Delfland af. Gedurende ongeveer anderhalf uur wist de Senior Handhaver van Team Toezicht en Handhaving het publiek te boeien met zijn duidelijke uitleg over de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot zaken als de oppervlaktewaterkwaliteit en de daarop gerichte maatregelen in de polders van het West- en Oostland. Een belangrijk onderdeel daarvan is het zogenoemde Project Gebiedsgerichte Aanpak waarbij Hoogheemraadschap, tuinders, LTO Glaskracht, NVWA, Omgevingsdienst Haaglanden, DCMR en betrokken gemeenten in goed overleg trachten te komen tot naleving van alle in de Kaderrichtlijn Water gestelde eisen voor emissieloze glastuinbouw. Daarbij wordt veel aandacht gegeven aan het voorkomen van lekstromen, aan recirculatieverplichtingen en aan het inzichtelijk en sluitend maken van waterstromen op alle afzonderlijke bedrijven, met als doel lozing, op welke manier dan ook, op het oppervlaktewater te voorkomen.
Uit de presentatie bleek dat het al met al een hele operatie is, die veel inzet vereist van alle betrokken partijen om uiteindelijk uit te monden in een beter milieu in het algemeen en gezonder oppervlaktewater in het bijzonder.
 
 
BOA in het Rottemerengebied - intensief en veelzijdig © Staatsbosbeheer
Bert de Zeeuw, boswachter van Staatsbosbeheer in het Rottemerengebied liet aan de hand van een indrukwekkende hoeveelheid dia’s zien wat zijn omvangrijke handhavingstaak inhoudt. Mocht u ooit hebben gedacht dat een boswachter de hele dag op zijn buik in het bos ligt om dieren te bespieden, dan is Bert erin geslaagd definitief een eind te maken aan die illusie. In het drukke natuurgebied zijn dag en nacht allerlei mensen druk in de weer met sporten, hengelen, varen, wandelen, paardrijden en fietsen.
Soms komt het voor dat de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) uit bed wordt gebeld voor assistentie bij ernstige delicten, illegale dumpingen, vernielingen, vechtpartijen of uit de hand gelopen feesten en partijen. In een enkel geval wordt een beroep gedaan op zijn uitstekende kennis van het gebied om in samenwerking met allerlei hulpdiensten en de Koninklijke Marine assistentie te verlenen bij het opsporen van vermiste personen.
Al met al een indrukwekkende presentatie waarin alle prachtige natuur in het gebied niet werd vergeten.
 

Cees van der Burg sloot de avond af met een korte uiteenzetting van het project ‘Drinkable Rivers’ waaraan de Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland (POKO) zich heeft verbonden. Het is een Europeeswijd initiatief om de waterkwaliteit in kaart te brengen. In 15 landen zijn onder auspiciën van Wageningen Universiteit en WaterLab van TU Delft 30 zogenoemde Hubs – verspreidingspunten – aangesteld, waar serieuze meetmiddelen kunnen worden verkregen voor het meten van de kwaliteit van het oppervlaktewater in onze omgeving. POKO heeft zich ook als Hub opgeworpen en is inmiddels in het bezit van een uitgebreide meetkit met materiaal voor het doen van 50 metingen in watergangen in het gebied waarin Rotta werkzaam is.
De metingen, die bij voorkeur worden uitgevoerd door groepjes van 2 of 3 deelnemers, zullen naar verwachting internationaal worden uitgevoerd van 17 tot 24 oktober 2019. De precieze data worden nog vastgesteld. Uiteraard zullen alle deelnemers op een nader te bepalen datum worden geïnstrueerd. Alle verzamelde meetresultaten worden digitaal geüpload naar de centrale coördinator voor verdere verwerking.
Overkoepelend thema is en blijft echter dat er wordt gewerkt aan vergroting van het waterbewustzijn van alle deelnemers die door deelname een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van Europese wateren en het milieu daar omheen.
Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden bij:
Cees van der Burg - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Jan Smith - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Doe dit ook als je je al na afloop van de ledenavond hebt aangemeld.
Na afloop bleven nog veel mensen napraten over de boeiende onderwerpen die de revue gepasseerd waren, maar om tien uur draaiden de altijd innemende gastvrouw Sjaan en haar man Piet de Pater toch de lampen in Trefpunt Rotta maar uit.
 
Verslag: Jan Smith